MiniMissions

MiniMissions

Giới thiệu trò chơi MiniMissions

Đã có: 283 lượt chơi

MiniMissions là tập hợp của 80 trò chơi kỹ năng khó. Mỗi khi bạn hoàn thành một trò chơi, một cái mới sẽ xuất hiện. Các trò chơi đều dựa trên thời gian hoàn hảo. Nhấp vào đúng thời điểm để tiến bộ, nhưng mắc một lỗi và trò chơi kết thúc. Một số nhiệm vụ dựa trên thời gian, vì vậy hãy chắc chắn hành động nhanh chóng. Bạn có thể hoàn thành tất cả các nhiệm vụ nhỏ không?  

Chơi – nhấp chuột

MiniMissions được tạo bởi Shared Dreams Studio, được biết đến với trò chơi 12 MiniBattles nổi tiếng, cũng có thể chơi được trên Gamevui.Org!