Little Alchemy

Little Alchemy

Giới thiệu trò chơi Little Alchemy

Đã có: 253 lượt chơi

Little Alchemy là một trò chơi web trực tuyến giới thiệu cho bạn bốn yếu tố – không khí, lửa, đất và nước – và yêu cầu bạn tạo ra toàn bộ thế giới với chúng.

Little Alchemy cho phép bạn khám phá các phản ứng hóa học thực sự. Bạn có thể kết hợp không khí và đất để tạo thành bụi. Sau đó, thêm lửa để tạo ra thuốc súng. Có 560 phần tử. Xem nếu bạn có thể khám phá tất cả chúng. Little Alchemy được tạo ra bởi Recloak, một studio phát triển trò chơi có trụ sở tại Warsaw, Ba Lan. Họ cũng là người tạo ra phần tiếp theo Little Alchemy 2 .

Catfish GIF