18 Wheeler Cargo Simulator

18 Wheeler Cargo Simulator

Giới thiệu trò chơi 18 Wheeler Cargo Simulator

Đã có: 308 lượt chơi

Trình mô phỏng hàng hóa 18 bánh là một trò chơi trên xe tải, trong đó mục tiêu của bạn là cung cấp cho bạn hàng hóa tại điểm đến. Con đường hướng đến đích đó không phải lúc nào cũng dễ dàng, và hầu hết các lần nó liên quan đến những góc hẹp và những con dốc khó chịu. Hoàn thành tất cả các cấp để trở thành chủ xe tải cuối cùng!

Drive – Phím mũi tên

Brainsoftware đã tạo ra trò chơi này. Chúng cũng được biết đến với nhiều trò chơi xe hơi khác trên nền tảng của chúng tôi, chẳng hạn như Series Fury đậu xe.