Funny Ear Surgery

Funny Ear Surgery

Giới thiệu trò chơi Funny Ear Surgery

Đã có: 277 lượt chơi

Phẫu thuật tai vui là trò chơi mà bạn phải thực hiện phẫu thuật tai. Đảm bảo thực hiện tốt tất cả các nhiệm vụ để có một hoạt động thành công. Sau đó, bạn mở khóa phần ăn mặc của trò chơi!  

Giới thiệu về người tạo:  

Phẫu thuật tai vui được tạo bởi Go Panda Games.   Đây là trò chơi thứ ba trong sê-ri Phẫu thuật Hài hước sau Phẫu thuật Mũi Hài hước và Phẫu thuật Nha khoa Hài hước, và trò chơi thứ tám của họ trên Gamevui.Org!   span>