Stickman War

Stickman War

Giới thiệu trò chơi Stickman War

Đã có: 291 lượt chơi

Hãy chiến đấu với đội quân Stickmen hùng mạnh! Trong trò chơi stickman này, bạn sẽ được thử thách cấp độ sau khi bắn hạ càng nhiều gậy càng tốt. Nhưng hãy cẩn thận, họ sẽ đến với bạn từ mọi phía. Giết hết chúng và bạn sẽ vượt qua cấp độ tiếp theo!

Chuột – Nhấp và di chuyển để bắn
Dung lượng – Tải lại

Stickman War được tạo bởi QKY Games.